encryption

A collection of 1 post

รู้จักกับ End to End Encryption

รู้จักกับ End to End Encryption

ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องซีเรียส การเข้ารหัสย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ พอดีเราได้มีโอกาศศึกษาการเข้าแบบที่เรียกว่า End to End Encryption