network

A collection of 2 posts

ลองสั่ง DNS Query

ลองสั่ง DNS Query

เราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอุปกรณ์ทุกชิ้นจะมีที่อยู่สำหรับอ้างถึงที่เรียกว่า IP Address แต่ทว่าที่อยู่ที่ว่านั

รู้จักกับ End to End Encryption

รู้จักกับ End to End Encryption

ในโลกอินเตอร์เน็ตที่ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องซีเรียส การเข้ารหัสย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ พอดีเราได้มีโอกาศศึกษาการเข้าแบบที่เรียกว่า End to End Encryption